“Jaké jsou pro mne možnosti úpravy jména, když ho mám nedobré?, část textu z výkladu
Radko, rovnou k věci. Změna jména by velice přirozeně proběhla sňatekm a přijetím příjmení manžela. Pokud tato možnost není v tvém životě na dosah (což podle toho, jak to vidím z numerologického grafu tvého jména, není a jen tak nebude), doporučuji  změnuz tvé vlastní vůle. Variant změn je mnoho:

1.Změna křestního jména Radka na jinou pravopisnou variantu, nebo změna jména Radka zcela.

2.Úprava příjmení.
A) Z příjmení tvého otce Otcová umazáním -ová: Radka Otec. Což v současnosti matrika umožňuje pouze u cizích státních příslušníků, u příjmeních cizího původu a u doloženého dlouhodobého pobytu v cizině.
B) Změnu příjmení otce za příjmení maminky za svobodna: Radka Maminková.
C) Změnu udělat přidáním druhého příjmení: např.tvoje příjmení od otce a k tomu příjmení maminky za svobodna: Radka Otcová Maminková.
D) Je možné, pokud jsi se chtěla vdát za otce svého syna… tak nyní přijmout příjmení partnera jako druhé příjmení jen tak ze své vůle, Radka Partnerová Otcová.
E) Otec tvého syna je cizinec pokud vím, šlo by vynechat -ová: Radka Partner Otcová.
F) V příjmení změnit vhodně jedno jediné písmenko. Tím se člověk dostane trošku dál od kořenů svého rodu. U muže je to vcelku odvážné. U ženy, kde se stejně předpokládá v budoucnu nějaký sňatek, by to neměl být vážný společenský problém. Ale se zvolenou změnou musíš ty být v harmonii, mít ten zvuk a písmenka ráda. Tedy měnit písmenka v příjmení uvážlivě. Změna by měla pro matriční úřad mít nějakou logiku a pro tebe by to mělo korespondovat s tvým příběhem a rodinnými kořeny, pokud možno. Tedy např.: Radka VOtcová nebo Radka OtEcová.
G)
Koncovku –ová nahradit koncovkou –ů,  z Nováková na Nováků, z Jandová na Jandů, z Otcová na Otců.

3. Třetí varianta změny je přijetím druhého křestního jména. Tedy Radka Hvězda Otcová. Nebo Hvězda Radka Otcová. Tím se ti zachová  jméno, které ti dali rodiče. A ty sama druhým jménem můžeš posunout kulisy své životní cesty a přejít ze starých kolejí na nové.

No, tak jak s tím dál? Jak jsem tě poznala, tak změnu podle bodu 1. bych nedoporučila. Jméno Radka ti sedí.
Úprava bodem 3. je časté a dobré řešení, v tvém případě bych navrhovala zamyslet se nad změnami v oblasti příjmení bod 2.
Možnosti na kontrolní výklady nového jména bych viděla: Radka Otec, Radka VOtec, Radka VOtecová, Radka Maminková, Radka Otec Maminková, Radka Partnerová Otcová, Radka Partner Otcová, Radka Partner bez -ová? Tak toto asi jen teoreticky… Ale zase proč si nevzít od mužskýho dobrou energii ve formě dobrého příjmení, když už mu vychováváš synka, že ano?

Svým způsobem ti mohu gratulovat. Gratuluji, že jsi si objednávku výkladu udělala a že nyní o černých dírách na své cestě životem už víš. A že s nimi vědomým rozhodnutím můžeš hýbat a to třeba i skrze své jméno.
A i kdyby, nakonec můžeš i vědomým rozhodnutím přijmout svou káru a beze změn svůj život pomalu a se zátěžemi kráčet vůlí svého ducha skrze čistotu svých záměrů pouze s přetavením překážek skrze bezvýhradné přijímaní všeho a všech svým srdcem dál a dál…dále.

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit