lida-baarova-569909e974313-lb3_520x779Lída Baarová. Významná česká herečka z doby první republiky, milenka Josepha Goebbelse a známá Adolfa Hitlera. Letos proběhly hned dvě filmové premiéry o jejím životě. S očividnou snahou pochopit ji. Pochopit její cestu. Uvidět v tom, co žila, její ryzí „ji“. Tak si to spočítáme, numerologický výklad jména…. a co to tam teda má? Jak vypovídá o paní Lídě numerologie?

Jméno Lída jako takové samostatně má hodnotu: Odkázán sám na sebe. Obsahuje obrovskou výkonnost, touhu uskutečnovat a budovat. Takový člověk se může dobrat i slávy, ale i závisti. Je nutné zachovat si rovnováhu a nejít do extrémů.
Příjmení Baarová samostatně má hodnotu: Zkrocení. Lásku a výbušností zkrotí sám život. Potom následuje harmonie, touha po rodinném krbu a obětavost.

Celková pečeť, směr veškerého konání, které osoba s tímto jménem nese a nikam jinam jí to na cestě životem nepustí, dokud se toho nedotkne… je Léčitel. Tato souřadnice přináší těžkosti, stagnaci a nerozhodnost. Je rozený lékař či pečovatel. Je vhodné zaměřit studium tímto směrem. Tato souřadnice, z mé zkušenosti, vede lidi zdravotními nebo psychickými problémy tak dlouho, dokud péči o sebe sama a svou harmonii nepromění v péči a léčitelství druhých. A také obráceně, že nekoneční pečovatelé nakonec musí alternativní způsoby léčení začít používat sami na sebe.

Potud nic neukazuje na neuvěřitelně neobvyklý osud. Celkový obrazec jména a příjmení je působí energicky a zajímavě. Ale na pohled druhý je tady několik souřadnic ve své protichůdnosti způsobujících destruktivní napětí. Po bližším pohledu napětí až velmi silné.

Dvě souřadnice. A stojí hned naproti sobě. Jsou očividně pilířem osudových cest paní Lídy. Je tady jeden Velký žolík a souřadnice Umělecké deprese a ztrát.
Velký žolík je souřadnice, která umožňuje všechno. Všechno, všemi směry! A to včetně sebedestrukce. Mohutná energie osobnosti, která může být použita k dobru i zlu. Kariéra, chladná logika, intuice je překřičena rozumem. Člověk ale má zůstat člověkem. Peníze nejsou všechno. Toto číslo je jako supernova. Osobnost může zničit člověka samotného. Měl by se naučit klidu a lásce, chvíli se zastavit a pomoci slabším.
A na druhé straně je Umělecká deprese. Číslo slabší psychiky. Takový člověk je náladový, těžko se podrobuje jakýmkoliv omezením. Problematické vztahy končí osaměním, ale může se narodit i skutečný spisovatel či dramaturg.

A je vymalováno! Mohutná energie ega, vedoucí poměrně tísnivou samotu a výkonnost do neuvěřitelných obrátek, podpořena vášnivostí souřadnice Zkrocení s naprostou nesoudností a necitlivostí způsobené samotou, slabší psychikou, dětskou nezralostí a de facto depresívními tendencemi či maniodepresívními tendecemi souřadnice Umělecká deprese.
Neměla šanci zaslechnout hlas velící k respektováním jistých hranic, neměla šanci se učit klidu, když jí ego hnalo dál a dál dosáhnout na místa, kde snad samota už neexituje. Souřadnice Umělecké deprese a také číslo jména Lída prostě k cestě v samotě předurčuje. Kdyby snad jí ego dovolilo alespoň si připustit bolesti na vlastní duši, a uslyšet životní pečet v podobě léčení a léčitelství, soucitu s druhými a především sama se sebou….snad by se Velký Žolík za hranice úspěšného ega ke hraně sebedestrukce nepřiblížil tak rychle a brzy.lida-baarova-473373-gallery1-m7io0
Neviděla, neslyšela. Lidé, kteří mají ve svém jméně Velkého Źolíka, jsou neuvěřitelně výkonní, talentovaní, průbojní, zářiví, šikovní. Na první pohled vždy budí obdiv, pozornost i zalíbení. Na druhý pohled, málokdo ve svém talentovaném zaslepení a krocích vpřed nepošlape svou dobrou pověst, své dobré vztahy, dobrou rodinu, letitá přátelství nebo dokonce i zdraví a veškeré signály ke změně směru. I lidé, kteří spolu s Velkým žolíkem nemají žádnou slabou souřadnici v grafu svého jména, mají co dělat, aby zůstali stát nohama na zemi a nepřeklopili své životní zisky jen tak vabank ve ztrátu či dokonce životní dluhy a neduhy.
Paní Lída, která měla souřadnici Zkrocení, tedy jí čekala v životě nucená zpátečka (kterou díky mohutnému egu Velkého žolíka nechtěla slyšet), slabá psychika, labilita a vnitřní smutek souřadnice Umělecká deprese, před kterou zjevně rychle utíkala kamkoliv se jen dalo a jakýmkoliv výkonem, kdyby byla slyšena včas její vlastní vnitřní slabost obsažená v životní pečeti nutného pečování o sebe i druhé… mohlo vše nabrat trošku jiné rozměry. Lidské. Menší. Citlivější. Záře malé, ale stabilnější.
Mohutná energie Velkého žolíka se za podpory těchto ostatních souřadnic překlopila a přesně jak vídám v životech lidí s touto „nezvládnutou“ souřadnicí, smetla všechno v Lídině životě z povrchu zemského.

Jméno Lídy Baarové má ještě mnohem více souřadnic. Tyto základní však bohatě stačí na vidění její cesty životem a na odpovězení si otázek, které oba letošní filmy o Lídě Baarové kladou.
Už jen jako dokreslení uvádím, že na cestě životem podle souřadnice Změn, milovala cestování, chvíli neposeděla na jedné židli, touha po dobrodružství, po znání světa, život plodný v pohybu. A dále také Zbrklost. Pro člověka s číslem Zbrklosti platí, že by měl vždy nejdříve uvažovat a teprve po tom jednat, zbrklost i citovost znepříjemňuje život. Povinnosti i odpovědnosti jsou mu nelehké.
Není náhodou souřadnice Změn a Zbrklosti v tomto případě jen přiléváním dalšího oleje do ohně???

Kdyby Lída Baarová se na své cestě alespoň stačila provdat a změnit příjmení nebo přijmout, byť nerozvážně, jakékoliv druhé křestní jméno a tím celkovou životní cestu a magnetismus z ní pramenící změnit, otočit, oslabit alespoň o toho Velkého žolíka, na kterého prostě „neměla“… mohl snad život pro tuto paní přichystat osudové cesty jinak.
…utkvívá mi v paměti jeden záběr z filmu, jak stará paní Lída upíjí v osamělosti svého stáří alkohol přímo z láhve…

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit