Tak copak má ve jméně pan Jiří Kájínek? Také vás to zajímá? Toto jsem si počítala už kdysi, kdy jsem seděla sjiri-kajinek-614263 kočárkem u kávy a v hlavě se mi obracel bulvární článek o nabídkách k sňatku obdržených panem Kájínkem po odvysílání celovečerního filmu o jeho příběhu. Má to tam? Je to vidět ve jméně?
Jedno mohu doporučit hned: vlastníte-li příjmení Kájínek, pokuste se vybrat svým synkům jiné křestní jméno než Jiří. Pokud se tak už stalo, že dalším Jiřím z rodu Kájínek jste nebo takového příbuzného máte, je dobré příběh reálného filmového Jiřího Kájínka znát. Díky vědomé znalosti kolejí, které vedly život Jiřího Kájínka, se jeho jmenovci mohou vědomě tendencím k podobným eskapádám vyhnout či je minimalizovat. (nebo jméno změnit přidáním druhého křestního jména)

Podívejme se na jméno Jiří Kájínek nejdříve z pohledu celkového obrazce numerologie jména a jak působí. Poté pojmenujeme jeho jednotlivé souřadnice a odhalíme pnutí, které Jiřího Kájínka dovedla za mříže a zároveň ho učinili filmovou hvězdou s tisíci nabídkami k sňatku.

Obrazec na první pohled je naplněný přemírou energie. Vypadá jako zářivá hvězda! Takový člověk čelí mnoha tlakům najednou. Působí díky obrovskému množství energie přitažlivě. Poutá pozornost, působí viditelně, při souhře okolností může působit až spanile, geniálně či jako vesmírný hrdina. Je to aureola, která ledacos umožňuje navíc, kam jiní nedosáhnou. Tedy Jiří Kájínek rozhodně dosáhne dál, výš než jeho vrstevníci. Tato přemíra energie je způsobena vertikálním a zároveň i horizontálním neomezeným průtokem energie v grafu jména. Vertikální průtok vytváří tlak na osobnost, psychiku a při přemíře tlaku vzniká osobnost nestabilní, ohebná s chatrnější morálkou, avšak velmi tvořivá a energická. Při horizontálním průtoku se vytváří tlak na hmotu. Mohou vzniknout fyzické či majetkové potíže ale také kult super-těla nebo velmi dobré majetkové zázemí bez práce.

Prvních třicet let života má pod souřadnicí, která také obsahuje energetický průtok. Tento člověk je na výsadní postavení uvyklý a je zvyklý život užívat, zažívat úspěch, úspěch sám sebou vytvářet. Právě vertikální energetický průtok obrazce naznačuje, že se tak nebude dít v mantinelech konvenční morálky.

jiri-kajinek-jav524188Celková životní pečeť tohoto hvězdného obrazce je souřadnice Extrémy. Tato souřadnice ukazuje na velkou námahu se k něčemu hodnotnějšímu v životě dobrat. Jde o člověka přemýšlivého, kterého okolnosti budou nutit nastoupit odlišný vývoj. Nehody, rizika, pády či osamění se střídají stejně jako den a noc. U této souřadnice se rozhodně doporučuje úprava jména.

Životní pečeť v podobě Extrémů, ztrát a nečekaných zvratů v případě energií naplněného obrazce s neomezeným energetickým průtokem, jak vertikálním, tak horizontálním, ve své podstatě můžeme přirovnat nikoliv k ohňostroji, ale ničivé výbušnině. Možná zářivé, ohromující, avšak vše ničící. Obrovské výbušnině, na jejíž výbuch se jen tak nezapomíná…. připomíná vám to také tak nápadně zvratový život pana Jiřího?

Řekla bych, že hlavní je již odhaleno. Přesto se ještě zastavím u třech dalších souřadnic, které stojí za zmínku a dokreslují obraz životní cesty pana Jiřího a mizivou možnost detonaci v jeho životě usměrnit, či dříve nevhodné životní směřování vůbec rozpoznat.

Jméno Jiří má souřadnici Námaha: Člověk s tímto číslem ve jméně musí vynaložit spoustu úsilí a vůle, aby se dobral k cíli. Čekají na něho překážky a konkurence. Nic není zadarmo. Ale dopracuje se k osobnímu rozvoji. Toto je velmi těžká souřadnice. Nebývá důvodem změny jména, ale v nově upravených jménech se jí jednoznačně vyhýbám. Pan Jiří má tyto souřadnice ve jméně Námahy hned dvakrát! Tedy potvrzeno. Jeho život rozhodně nebude hladký, rozhodně ne plodný obvyklým způsobem. Rozhodně spíše bude vše dřít a možná drsnost je to správné slovo, které pocit ze života takového člověka může charakterizovat.

Zdvojení Námahy v kombinaci s vesmírným průtokem a nečekaně průšvihářskou životní pečetí v podobě Extrémů a ztrát… tady se prostě pan Jiří namočil do věcí, ke kterým byl obrovskou silou energetických průtoků dotlačen a ani pořádně nevěděl do čeho. Je až vtipné, jak ty průšvihy v souřadnicích jsou obsaženy a vesmírný průtok vytváří tlak, který pan Jiří nemohl ani usměrnit, ani tušit, kam ho tlačí.

Připouštím, že pan Jiří, nehledě na vše,co o něm bylo napsáno či zfilmováno, nebyl svatoušek. Měl nároky a byl zvyklý si brát, byl zvyklý obdivu a jeho osobnost nemá žádné šněrování morálními matinely. Ale souhrou okolností se namočil i do věcí, které netušil, nezapříčinil a prostě se v nich jen jako slepý najednou ocitl. I toto je v jeho jméně jednoznačně vidět.

jiri-kajinek-22526V neposlední řadě jméno Jiří Kájínek má souřadnici Krásy: Oblíbenost je polovinou úspěchu. Hezká tvář polovinou druhou. Člověk s touto souřadnicí má vůli i talent zvítězit.
Vzhledem k tomu, že navíc jedna ze souřadnic světových stran je číslo 1, která zapřičiňuje naprostou nepřehlédnutelnost osoby, velkou inspiraci pro další lidi, přirozené lídrovství a člověka, ke kterému ostatní mají důvod vzhlížet. Pak můžeme snadno pochopit i vznik celovečerního filmu i vznik ´klubu´ Jiřího-chtivých dam, nabízejících mu sňatek a to i za mřížemi.
Toto je tak neuvěřitelně rozporuplné jméno. Ale i život pana Jiřího zahrnuje všechny protiklady…je to opravdu jen náhoda?

A teď perlička: pan Jiří si určitě nechal říkat JIRKA. Víte jakou hodnotu má jméno Jirka? Velký Žolík! Velký Žolík je mohutná energie osobnosti, která může být použita k dobu i zlu. Kariéra, chladná logika, intuice je překřičena rozumem. Člověk ale má zůstat člověkem. Peníze nejsou všechno. Toto číslo je jako supernova. Osobnost může zničit člověka samého.
Tak a teď si představte, že tento neovladatelnou energií jako hvězda přitažlivý se slabším charakterem pan Jiří, kterému nic nešlo hladce a život pro něj znamenal drsnost, byl živený při každém představení se či oslovení „Jirka“ neskonalým egoismem nepřemožitelnosti (nepolapitelnosti).

Vzhledem k numerologickému obrazci životní cesty pana Jiřího Kájínka, bych řekla že se mu jeho život „otočil“ ještě vcelku dobře. Také mohl zůstat s přeraženou míchou na krku doživotně připoutaný na lůžko se ztrátou svobody nejen občanské ale i ztrátou i svobody fyzického pohybu všech končetin…to by se z tak rozporuplného obrazce plného napětí dalo tipovat také. V zásadě je zázrak, že to celé ještě vůbec přežil. S takto napjatou energií přílišných rozporů těžko žít delším životem, fyzická schránka ani duše ty turbulence příliš dlouho neustojí. Možná právě vězeňská péče bude stát za vcelku standardní délkou života pana Jiřího naplněnou tvořivostí at už autobiografickou, filosofickou či jinak kreativní. Třeba pan Jiří jestě bude malovat a plnit galerie odivovateli či obdivovatelkami. Možná právě vězeňský režim umožní panu Jiřímu něco z jeho mnoha talentů a energií kultivovat tvořivě a nikoliv destruktivně nebo sebedestruktivně. I to je hodnotný životní program pro duši.

Uložit

Uložit

Uložit