Jana Nečasová Nagyová ROF575f65_101047_1935806Polepšila si paní Jana? Zachránila si sňatkem s bývalým předsedou vlády Nečasem snad něco? Narychlo sňatek, a hlavně ZMĚNA JMÉNA ! Kam tato změna vede? Tak přesně to vyzradím v tomto příspěvku.

Jak se Jana Nagyová dostala „k vládě“ (tak blízko) v zemi české?
Jméno JANA NAGYOVÁ je totiž hladké, požehnané, kompaktní, bez úniků energie a de facto bez jakékoliv šedější souřadnice. Souřadnice v tomto jméně jsou všechny pozitivní. Nelze si nepovšimnout souřadnic POŽITEK a KRÁSA. Krása, zajímavost a zájem o svou osobu, je hnacím motorem člověka s tímto jménem. Tedy oblíbenost je polovinou úspěchu a krása polovinou druhou.

Dále je zde souřadnice, která ukazuje, že snad nikdy nebude mít hluboko do kapsy…což bulvární i ty vážnější media jen potvrzují.
K povšimnutí zde je také souřadnice PANOVAČNOST, která asi je v souladu s realitou, kterou si paní Jana způsobila a ta říká: „Velká touha dokončovat svá snažení, změny v povaze, panovačnost a někdy až zvláštní zásady, které druzí obvykle těžko chápou.“

Celková životní pečeť jména Jana Nagyová je LÁSKA a VÝBUŠNOST. „Lásku a výbušnost zkrotí sám život, potom následuje harmonie a touha po rodinném krbu, obětavost.“ Ač se to z novinových článků nezdá, paní Jana musela být neskutečně obětavý, vášnivý a i rodinný typ. Její jméno ve jménu těchto vnitřních hodnot a tužeb umožňovalo téměř cokoliv. Jak jsme se mohli také dočíst, „cokoliv“ se dělo. Pokud máte příjmení Nagy, klidně pojmenujte dceru Jana Nagyová. Neměl by jí být během života zkřiven réměř ani vlásek. Pokud se ovšem špatně neprovdá.Jana Nečasová Nagyová 1859893-necasova

Ano, paní Jana udělala osudovou chybu. Při tom, kde byla „načapána“ si změnit jméno z neprůstřelné vesty jména Jana Naygová na Jana Nečasová, což je metaforicky spíše sebevražedný cedník, je opravdu osudovou chybou. Jana Nečasová je jméno hodně špatné. Klidně mohu říci, že už na první pohled zcela katastrofické. A vypisovala bych vady na grafu jména hodně dlouho, když bych chtěla zmínit všech pět.

Jako základní moto jména Jana Nečasová jsou VZTAHOVÉ PROBLÉMY A BLOKY a to především v sobě, ale také v okolí. Je a bude s tím hodně práce.
Po té hned následuje souřadnice ZTRÁTY, která funguje jako černá díra. Prostě energie mizí, pozitivní věci ze života mizí, výsledky letité práce vniveč…jde o číslo ztrát ve všech oblastech. Těžký život s neviditelnými okovy a horšícím se zdravím. Osamělost a nelehká osobní soužití.
A tak bych mohla pokračovat dále. Vzhledem k tomu, že hmotná rovina grafu jména je narušená enormním průtokem neřiditelné energie, tak bude majetková a fyzická rovina paní Jany značně nestabilní. Ačkoliv může se zdát občas zisková, tak ztráty budou umožňovány nečekaně rychle.

Za sebe bych Jana Nečasová Nagyová 552274-top_foto1-xua39řekla, že kromě „okovů“ o kterých přímo jedna souřadnice mluví, hrozí paní Janě především ztráta zdraví. Velké zdravotní šoky. Možná i s fatálními následky a nikoliv až v penzijním věku.

Když by se k tomuto článku dostal někdo z blízkosti paní Jany, jednoznačně jí doporučuji změnu jména. Jana Nečasová neumožní nositelce nejen žít ale ani moc dýchat. Změna je možná buď zpět na Jana Nagyová a nebo spíše se nevracet do minulosti ale nalézt jiné varianty celkového jména skrze vhodnou volbu prostředního jméno či vhodně zvolenou kombinací příjmení svobodného a příjmení vyvdaného. Po změně jména se po nějakém čase vždy objeví nové životní koleje, nové možnosti, více prostoru a kyslíku, méně ztrát. A i když minulost nelze předělat, lze mít pocit „Já žiju ! :-)“. V tomto případě, by to stálo klidně i „za všechny prachy“.

Pokud máte příjmení Nečas, zvolte své dceři jiné jméno než Jana.

Uložit

Uložit