Numerologický výklad osobních jmen – ceník

Detailní výklad jména a příjmení:   1100 Kč
Výklad tří příjmení s jedním jménem pro vdávající se a rozvádějící:   1650 Kč
Výklad tří křestních jmen s jedním příjmením pro miminko:   1650 Kč
Výklad devíti křestních jmen k jednomu příjmení:   3300 Kč
Výklad devíti prostředních jmen ke jménu a příjmení:   3300 Kč
Nalezení harmonické varianty jména:   4200 Kč

 

Numerologický výklad obchodních jmen – ceník

Detailní výklad obchodního jména:   2000 Kč
Výklad tří variant jména pro firmu, provozovnu, produkt, projekt:   3300 Kč
Nalezení harmonického obchodního jména, názvu provozovny či značky:   5400 Kč

 

Objednávka výkladu

 

Popis osobních výkladů

Detailní výklad jména a příjmení:
Obsahuje: 3 stránky osobního textu, co do života jméno svému nositeli přináší.

Výklad tří příjmení s jedním jménem pro vdávající se a rozvádějící se:
Např.: Lucie Nováková (narozená), Lucie Pokorná (vdaná a rozvedená), Lucie Vostrčilová (možnost se nově vdát).
Např.: Lucie Nováková (narozená), Lucie Pokorná (vdaná), Lucie Pokorných (učinit změnu s rozvodem?)
Obsahuje: 3 a více stránek osobního textu, upozorním na harmonické varianty jména.

Výklad tří křestních jmen s jedním příjmením pro miminko:
Např.: Filip Skřivan, Petr Skřivan, Svatopluk Skřivan
Obsahuje: 3 stránky osobního textu, upozorním na harmonické varianty jména.

Výklad devíti křestních jmen k jednomu příjmení:
Např: Jana Šedá, Leona Šedá, Filoména Šedá, Vladimíra Šedá, Soňa Šedá, Radka Šedá, Klára Šedá, Evženie Šedá, Eva Šedá.
Nebo např.: Hana Novotná (narozená), Hana Novotných, Hanna Novotná, Hanna Novotných, Hannah Novotná, Hannah Novotných, Hanah Novotná, Hanah Novotných, Hannelle Novotná (při snaze nalézt harmonickou variantu původního jména).
Obsahuje: 3 a více stránek osobního textu. Jména blokující a ztrátová jsou stručně odmítnuta. Výkladový prostor je věnován jménům harmonickým.

Výklad devíti prostředních jmen ke jménu a příjmení:
Např.: Filip Petr Řípa, Filip Martin Řípa, Filip Florián Řípa, Filip John Řípa, Filip Jaroslav Řípa, Filip Matěj Řípa, Filip Enrique Řípa, Filip Pankrác Řípa, Filip Eliáš Řípa.
Nebo např.: Hana Lucie Novotná (Lucie po mamince), Hana Emílie Novotná (po babičce), Hana Anna Novotná (po druhé babičce), Hana Daniela Novotná (andělské), Hana Molly Novotná (anglosaské), Hana Jasmína Novotná (romantické), Hana Florentina Novotná (umělecké), Hana Teta Novotná (troška české nostalgie), Hana Leona Novotná (lvice).
Obsahuje: 3 a více stránek osobního textu. Jména blokující a ztrátová jsou stručně odmítnuta. Výkladový prostor je věnován jménům harmonickým.

Nalezení harmonické varianty jména:
Obsahuje: detailní popis 2 a více harmonických variant jména, které vám naleznu pro současné jméno a příjmení. Použiji co nejmenší úpravy od stávajících jmen. Nebo naleznu harmonicky působící prostřední jméno ke stávajícímu jménu a příjmení. Pokud nezadáte své preference jinak.

Výklad osobního jména naživo u kávy:

Možnost nad výkladem se setkat osobně v Mníšku pod Brdy. Rozbory vykreslím, vyložím, objasním, doporučím, nedoporučím. Nedostanete psanou variantu výkladu. Máte však můj čas a možnost mít spousty dalších dotazů ohledně jmen, nálepek a síly slova, které náš život provází.

Popis firemních výkladů

Detailní výklad obchodního jména:
Rozlišuji jméno registrované v obchodním rejstříku a jméno používané směrem k zákazníkům (bez koncovky nebo  jméno provozovny či značky). Jméno z obchodního rejstříku ukazuje vztah ke státním institucím, tam kde se používá a uvnitř firmy. Značka pro zákazníky, pokud se liší od registrovaného jména, bude ukazovat jak si bude stát provozovna, firma či produkt na trhu u zákazníků.
Obsahuje: 3 stránky textu. Co jméno obnáší, kde se bude pod daným jménem dařit a jaký je charakter jména pro finanční energii.

Výklad tří variant jména pro firmu, provozovnu, produkt, projekt:
Např.: Salon Marie, Salon Florencie, Salon Tara
Např.: restaurace Na růžku, restaurace U Pepka námořníka , restaurace Česká kuchyně Maruš
Např.: cestovní kancelář Cyklo cestovka, Cestovka na kole, cestovní kancelář Cyklo
Obsahuje: tři a více stránek textu o tom, co jméno obnáší, kde se bude pod daným jménem dařit a jaký je charakter jména pro finanční energii.

Nalezení harmonického obchodního jména, názvu provozovny či značky:
Sdělíte mi varianty názvu, záměr a účel. Společně budeme diskutovat nad záměrem a možnostmi úprav slov, výměny slov, změny pořadí, výměny písmenek až k objevení akceptovatelného harmonického obchodního názvu.
Obsahuje: detailní popis 2 či více harmonických variant názvů, které vám naleznu kombinací z poskytnutých návrhů.

Výklad firemního jména naživo u kávy:

Možnost nad výkladem se setkat osobně v Mníšku pod Brdy. Rozbory vykreslím, vyložím, objasním, doporučím, nedoporučím. Nedostanete psanou variantu výkladu. Máte však můj čas a možnost mít spousty dalších dotazů ohledně jmen, nálepek a síly slova, které náš život provází.