Čím je naše jméno

Jméno je jako nálepka, magnet na určité situace, prožitky, reakce či dokonce nápady a vize. V numerologickém rozboru jména posuzuji jméno jako celek. Tedy jménem rozumějme křestní jméno a příjmení dohromady. Z celku lze vidět jakou osobnost svému nositeli jméno přináší, jakou životní cestu vývoje lze očekávat, okolnosti života a také životní pečeť, což je směr veškerého konání a završení životních akcí. Jméno je totiž jako CESTA. A po té cestě jdeš ty.

Ta cesta může být hladká a lemovaná rozkvetlou álejí a může se po ní jít snadno. Přesto každý krok za sebe každý činí sám. Může si sednout a stěžovat si. Ale nebude to ve slunečné áleji tak nepříjemné ikdyž se rozhodne se nehntout z místa. Cesta může být i za deště a kamenitým srázem. Ale hodně uvědomělý člověk může zvolit stabilní rychlost, meditovat a stále kráčet vpřed.
Cesta životem, tedy i naše jméno, výrazně ovlivňuje snadnost či úsilí, které musíme vynakládat pro své konání.

Mým cílem je upozorňovat, co lidem jejich jméno staví do cesty, a zda není v některých případech lepší udělat úpravu jména, když jméno přitahuje fatální situace a extrémní úsilí pro realizaci životních drobností. A někdy stačí i jen ubrat nebo naopak přidat jedno jediné písmenko.

Jméno nejsi ty. Jméno je nálepka a ta nálepka přitahuje …postoje, vnímání, okolnosti. Jako magnet. A to je to, co v numerologickém výkladu jména pojmenovávám. Jméno ukazuje tendence, které nabízí životní cesta naslepo. Člověku zůstává rozhodování a schopnost si vědomě vybírat. Co ze své cesty přijme a co do svého života nezařadí. To je mistrovství života.

Co je numerologický výklad jména

Pnumerologie1ři numerologickém výkladu jména jednotlivým písmenkům přiřazuji číselnou hodnotu a vytvořím graf o zhruba dvaceti číselných souřadnicích. Souřadnice působí buď harmonicky a čistě. Nebo disharmonicky s dírami, kudy životní energie z čtverce odchází jako trychtýřem.
Takovému člověku se nedostává sil pro realizaci jeho plánů. Na první pohled vidím silové souřadnice, které mají vysoký potenciál ale mohou i ublížit a na ty upozorňuji. Také vidím souřadnice, které blokují průtok energie a projevují se zdravotními problémy a obecně kostrbatostí života. Obvykle mám také ze jména nějaký silný dojem, doprovázený i obrazy. V případě nejednoznačnosti doporučit či nedoporučit jméno se spolehnu i na tyto doplňující intuitivní obrazy.

Mým cílem je z možných variant předložit zájemci taková jména k výběru, která jsou hladká, splavná, snadno průchozí pro energie vesmíru pro daného jedince, umožňující hladkou životní cestu a realizaci individuálních životních zkušeností hladkým způsobem. V případě firemního jména zohledňuji finanční pohled, stabilitu a možnost přirozeného rozvoje.

V psaném výkladu se již na čísla neodkazuji. Používám výhradně slova, obrazné výrazy, metafory, aby bylo možné pro čtenáře získat obrázek, co nosit dané jméno znamená a přitahuje. Nejen šaty, ale i jméno dělá člověka :-)

Uložit

Uložit